Marera-Property-Management-Studija-izvodljivosti

Kompanijske Vesti

Šta uključuje studija izvodljivosti u Construction menadžmentu

3 min, 41s čitanja
Deli

Studija izvodljivosti fokusira se na analizu i procenu održivosti građevinskog projekta. Koriste se objektivne tehnike za procenu rizičnih situacija. Potencijalni problemi mogu nastati zbog kašnjenja sa rokovima, prekoračenja budžeta ili nepovoljnih topografskih uslova. Objektivnost studije izvodljivosti omogućava stejkholderima da donose informisane i kvalifikovane odluke o projektu – kako ga poboljšati, šta treba promeniti i koje su njegove kritične tačke.

 

Studija izvodljivosti ne odnosi se samo na ukazivanje nedostataka ili aspekata projekta koji mogu da se poboljšaju. Studije se dele na tehničke, ekonomske, pravne, operativne i studije izvodljivosti koje se tiču rasporeda. Kada se pravilno uradi, studija izvodljivosti takođe naglašava ključne komponente i benefite građevinskog projekta.

 

Tehnička izvodljivost

 

Studija tehničke izvodljivosti koristi se da bi se utvrdilo koliko izvođači i zakupac poseduju tehničkih resursa potrebnih za izgradnju. To uključuje aspekte kao što su transport, materijali, radna snaga, dizajn i tehnološka infrastruktura. Studija treba afirmativno da odgovori na određena pitanja kako bi se umanjile šanse za nepredviđene situacije.

 

• Da li je obezbeđeno dovoljno osnovnih sredstava i materijala u toku predviđenog vremenskog roka za projekat?
• Da li se koristi savremena građevinska tehnologija?
• Da li tim ima tehničke veštine i iskustvo da koristi najnoviju tehnologiju?
• Da li imate neophodnu opremu za transport materijala i sredstava za rad?

 

Ekonomska izvodljivost

 

Cilj svakog građevinskog projekta treba da bude profitabilnost. Projektom treba upravljati i budžetski ga isplanirati kako bi se izbeglo prekoračenje troškova i finansijski gubitak. Studija ekonomske izvodljivosti je analiza svakog aspekta projekta, tražeći područja u kojima se troškovi mogu optimizovati.

Ključno je da se budžet pregleda i proceni u skladu sa očekivanjima stejkholdera i klijenata. Ovo je slučaj kada se value engineering koristi za procenu ekonomske izvodljivosti.

 

Pravna izvodljivost

 

Svi ugovori, propisi i pravni aspekti građevinskog projekta moraju se proceniti pre početka gradnje. Bitno je shvatiti da li stejkholderi, izvođači građevinskih radova i kompanija mogu ispuniti zakonske sporazume i standarde, kao i da li je potrebno izvršiti ažuriranje pravnih ugovora i sporazuma.

 

Operativna izvodljivost

 

Operativna izvodljivost procenjuje u kojoj meri predloženi građevinski projekat rešava probleme zakupaca i dugoročno ispunjava ciljeve. Pre svega, osigurava da su identifikovani problemi i ciljevi ostvarivi u sklopu budžeta. Pre same izgradnje objekta, potrebno je dati odgovore na sledeća pitanja:

 

• Kome će ovaj projekat koristiti?
• Koji su očekivani ishodi projekta?
• Koji su kratkoročni i dugoročni ciljevi građevinskog projekta?
• Da li tim za upravljanje projektima ima veštine i iskustvo za postizanje ciljeva građevinskog projekta?

 

Izvodljivost u skladu sa rasporedom

 

Loše planiran raspored izgradnje rezultira kašnjenjem, prekoračenjem troškova i greškama u izgradnji. Kada se prekrše rokovi, često se u poslednjem trenutku izvrše promene ili se potroši dodatni novac u nastojanju da se projekat vrati na staro.

Najbolji način da se spreči ovaj pristup izgradnji je nadzor radova uz pomoć kojeg se detaljno analizira upravljanje. Važno je imati na umu da dobra organizacija neće funkcionisati ako ljudima koji izvršavaju projekat nedostaju veštine i znanje za upravljanje projektom.

 

Zaključak

 

Tokom studija izvodljivosti analiziraju se dizajn, arhitektonski crteži, materijali, budžeti, uticaji na životnu sredinu, pravni propisi i topografska područja za objekat. Takođe je važno proceniti građevinski projekat u okviru bezbednosti, istinske koristi za zajednicu i sposobnosti tima da uspe da završi projekat na vreme i u sklopu budžeta.

Studija izvodljivosti može pomoći u sprečavanju prekoračenja troškova izgradnje. Rezultati objektivnih studija izvodljivosti, uključujući tehničke, ekonomske, pravne, operativne i studije koje se tiču rasporeda, ističu šta je sve potrebno uraditi pre početka izgradnje.

Primarna korist studije izvodljivosti je u identifikovanju pretnji i područja rizika koja mogu odložiti projekat i uticati na prekoračenje troškova. Tim zadužen za kreiranje studije izvodljivosti treba da koristi rezultate studije da odredi u kom pravcu treba ići sa projektom izgradnje. Posvećen tim arhitekata i inženjera može da odgovori i na najzahtevnije projekte vodeći računa o rokovima, budžetu i kvalitetu.

Newsletter

Prijavite se za naš newsletter da biste dobijali najnovije informacije o našim uslugama i sjajnom sadržaju iz našeg magazina

© 2024 Marera Facility Management, Sva prava zadržana | Politika privatnosti